16 maart 2019

Verslag commissie GEZ 13-03-2019

In de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van 13 maart kwam allereerst de ”Beleidsregel PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekkingaan de orde. Hiermee krijgen de Parkstadgemeenten een kader aangereikt om grootschalige energieprojecten ruimtelijk af te wegen omdat dit soort initiatieven vaak een behoorlijke impact hebben. Als CDA Kerkrade hopen we dat dit ook leidt tot nieuwe initiatieven om de energiedoelstellingen te halen.

We hebben het college in elk geval gevraagd om hier heel actief de burgerparticipatie aan te jagen en te begeleiden. De energietransitie vormt namelijk een belangrijk onderdeel in het verduurzamen van de wijze waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Deze hebben we immers te leen gekregen van onze voorouders en willen we graag nog beter doorgeven aan de komende generaties.

Bij de behandeling van de geactualiseerde afvalstoffenverordening van de gemeente Kerkrade hebben wij aandacht gevraagd voor een van de grootste ergernissen, namelijkzwerfvuil en afvaldumping. En dan niet alleen om streng handhavend op te treden maar ook om burgerparticipatie op dit gebied te stimuleren.

Als laatste heeft de Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg een interessante presentatie gegeven over hun werkzaamheden en de wijze waarop de afstemming met de gemeente Kerkrade, als een van haar opdrachtgevers, verloopt. Daarbij kwam o.a. aan de orde hoe prioriteiten worden gesteld in de verschillende werkzaamheden die de RUD voor de gemeente Kerkrade uitvoert. Ook voor de RUD is de komst van de Omgevingswet een belangrijk item.