20 mei 2021

Commissievergadering GEZ – 19 mei 2021 

Afgelopen woensdag heeft de digitale commissievergadering van de commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) plaatsgevonden. In de vergadering stonden vier thema’s centraal.

Drie van de vier thema’s in de commissie hadden betrekking op begrotingen voor 2022 van gemeenschappelijke regelingen. We spraken allereerst over de begroting van de Regionale Uitvoeringsdienst die voor ons helder was. Daarna spraken we over de begroting van de RD4. De kosten voor RD4 nemen in 2022 toe en dit zal later dit jaar ook gaan leiden tot hogere tarieven voor onze burgers. We hebben de RD4 en ons College daarom gevraagd om extra aandacht te besteden aan communicatie aan onze burger hierover. Centraal in die communicatie moeten wat ons betreft de voordelen van het gebruik van RD4 staan in relatie tot de nadelen die het in eigen beheer hebben van afval gerelateerde werkzaamheden zouden hebben. Daarna spraken we over het Gegevenshuis waarbij de commissie heeft uitgesproken een signaal aan het Gegevenshuis af te willen geven om kostenstijgingen niet automatisch meer door te berekenen aan deelnemende gemeenten. Dat signaal ondersteunt het CDA volledig.

Tot slot kwamen de ontwikkelingen van de fysieke kant van VIE aan bod. In de presentatie die werd gegeven werd duidelijk dat we op schema liggen om in Q1 van 2022 de deuren te openen. We hebben een positieve indruk gekregen van de lopende ontwikkelingen en we hebben er vertrouwen in dat er begin 2022 een uitstekend fysiek uithangbord voor het gedachtengoed van VIE in onze gemeente zal staan.