14 januari 2021

Commissievergadering Grondgebied & Economische Zaken – 13 januari 2021

 

Afgelopen woensdag vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. Vanwege de coronabeperkingen vond de vergadering wederom digitaal plaats. Tijdens deze vergadering is de verordening stimuleringsregeling terrassenbeleid aan bod gekomen. De commissie heeft besloten de looptijd van de verordening te verlengen tot 1 september 2025 om zo de horecaondernemers in het centrum de kans te geven om de resterende delen van de terrassen op orde te krijgen en de bijbehorende investeringen beter te kunnen spreiden. Het CDA Kerkrade heeft ingestemd met deze aanpassing van de verordening.