17 september 2020

Commissievergadering Grondgebied & Economische Zaken - 16 september 2020

Afgelopen woensdag stond de eerste vergadering van de commissie Grondgebied en Economische zaken op de agenda. Voor het eerst sinds het uitbreken van het Coronavirus vond deze vergadering, uiteraard met de nodige maatregelen, fysiek plaats in het Raadhuis.

In deze vergadering werd er allereerst gesproken over het Kerkraadse terrassenbeleid. Het College heeft de Raad namelijk laten weten dat het de Kerkraadse horecamedewerkers blijvend tegemoet wil komen met onder andere het langer in stand houden van de uitgebreide terrassen en aangepaste belastingheffing (precario). Ook krijgen horecaondernemers langer de tijd om hun terrassen te laten voldoen aan de Kerkraadse terrassennota. Het CDA steunt deze ontwikkelingen en wacht verdere besluitvorming op dit gebied af. Daarnaast heeft het CDA het College opgeroepen met de horecaondernemers in gesprek te blijven over de vervolgstappen.

Vervolgens werd er in de vergadering gesproken over de continuering van de startersregeling die de gemeente aan starters op de huizenmarkt biedt in samenwerking met de provincie Limburg. De gemeente loopt geen financieel risico met de continuering van deze regeling en de regeling helpt onze inwoners om makkelijker een eerste huis te kunnen kopen. Wij zijn blij met de continuering van de regeling die unaniem door de commissie gesteund werd. Ook werd er in de vergadering gesproken over de reconstructie van de Locht. Vanwege de aanleg van de buitenring is het College van mening dat de Locht gereconstrueerd moet worden om zo een betere doorstroming van verkeer met een vernieuwd en verbeterd wegdek mogelijk te maken. Het CDA is blij dat er met deze reconstructie aan de slag gegaan wordt zodat de ontstane situatie voor bewoners en bedrijven verbeterd wordt.

Tot slot werden wij middels presentaties geïnformeerd over de werkzaamheden van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg en het Gegevenshuis. Beide organisaties verrichten belangrijke werkzaamheden voor de gemeente Kerkrade echter zijn beiden niet altijd even zichtbaar waardoor het voor de Commissie goed was om meer informatie over deze organisaties te krijgen. Op die manier hebben wij bij toekomstige besluitvorming een beter beeld bij deze organisaties.

De RUD Zuid-Limburg werkt in opdracht van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in de regio Zuid- Limburg. De RUD houdt zich onder andere bezig met milieucontroles en vergunningsverlening met betrekking tot het milieu.

Het Gegevenshuis houdt zich bezig met het integraal inwinnen, beheren en uitleveren van alle object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en data. De organisatie zorgt er met haar producten voor dat de gemeente ontzorgd wordt in haar wettelijke taken. Daarnaast biedt de organisatie de gemeente meerwaarde bij het uitvoeren van haar beleid en de uitvoering van de dienstverlening. De producten en diensten van het Gegevenshuis zijn zeer specialistisch. Het is daarom een goede zaak dat de organisatie deze producten en diensten ter beschikking stelt aan de verschillende overheidsinstellingen.