17 juni 2020

Commissievergadering Grondgebied & Economische Zaken 17 juni 2020

 

Vanwege de coronabeperkingen vond de GEZ-vergadering wederom digitaal plaats. De belangrijkste punten waren financiën voor Center Court, de voorbereiding op de Omgevingswet en meer tijd geven aan horeca-ondernemers om van stimuleringsgeld gebruik te maken om te kunnen voldoen aan het Terrassenbeleid.

 

Als eerste agendapunt werd er in deze vergadering gesproken over de toekenning van financiële middelen voor de uitvoering van de ‘zachte kant’ van het Center Court met de bijbehorende programmalijnen gezonde jeugd, vitale wijk en vitale ouderen. In onze ogen heeft de Coronacrisis des te meer het grote belang van aandacht voor gezondheid in onze regio aangetoond. We staan daarom nog steeds volledig achter de Center Court-gedachtegang en we beginnen liever vandaag dan morgen met het teweegbrengen van de voor ons zo belangrijke trendbreuk. Wij hebben daarom kunnen instemmen met de toekenning van de financiële middelen. De komende maanden gaan wij graag, samen met het college, aan de slag met de concretisering van de verschillende programmalijnen.

 

Op verzoek van de Raad heeft de rekenkamercommissie onderzocht hoe ver Kerkrade is met voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet. Men heeft vastgesteld dat Kerkrade een inhaalslag moet maken en dat de Raad en het College op verschillende fronten proactief aan de slag moeten met ondersteuning van inhoudsdeskundigen. Sinds 2016 heeft CDA Kerkrade hier herhaaldelijk vragen over gesteld en jammer genoeg voor Kerkrade werd daarmee ons vermoeden bevestigd dat we nog heel wat voor de boeg hebben. Afgesproken is samen de schouders er onder te zetten en CDA werkt hier gaat aan mee.

 

Naar aanleiding van het agendapunt over over het terrassenbeleid is gesproken over de mogelijkheden om de horeca-ondernemers in deze moeilijke coronatijd tegemoet te komen. Het college gaat dit uitzoeken en CDA is van mening dat de horeca-ondernemers ook nu weer tijdig hierbij betrokken moeten worden.