18 november 2019

Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken (GEZ), 13 november 2019

Er werd o.a. gesproken over de Campus en de stand van zaken rond het herstelplan van dit gebouw, in december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn in volle gang en in april 2020 moet het gebouw weer volledig in gebruik genomen kunnen worden. De Campus zal dan een combinatie van maatschappelijke, semi commerciële en commerciële activiteiten gaan herbergen. Leerwerkbedrijven vormen daarbij de verbindende factor in het gebouw waarin in het verleden ook al onderwijs centraal stond. Daarbij ookaandacht voor sport en zorg, voortbordurend op de Center Court-gedachte.

Om de smet die toch wel op het gebouw rust, weg te nemen, wordt er nagedacht over een nieuwe naam. Dus als u een originele naam weet, laat het weten. Verder werd er in de vergadering gesproken over de gebiedsontwikkeling in het Rolduckerveld die ervoor moet gaan zorgen dat deze wijk de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling krijgt. Hoogbouwflats worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen verschillende typen woningen voor diversedoelgroepen in de plaats. Het totale project kost 110 miljoen (!)Euro waarvan  de gemeente Kerkrade 6 miljoen euro voor haar rekening neemt. Partners zijn verder de woningbouwcorporaties Heem Wonen en Wonen Zuid, de provincie Limburg en de rijksoverheid. Ook zal het klimaat en duurzaamheid veel aandacht krijgen, iets dat wij als CDA Kerkrade natuurlijk toejuichen en stimuleren. Rond 2035 zal e.e.a. moet zijn afgerond.