05 april 2017

Gezamenlijke commissievergadering AZM, B&S en GEZ over Center Court van 4 april 2017

Op 4 april vond er een gezamenlijke commissievergadering met  alle commissies plaats. De vergadering werd volledig geweid aan het onderwerp Center Court. Tijdens de vergadering zijn er twee presentaties gegeven en zijn de diverse stukken die mee waren gezonden besproken. De presentaties en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op de website van de gemeente Kerkrade, bij agendapunt 5. Omdat dit onderwerp ook uitgebreid besproken wordt tijdens de raadsvergadering op 19 april, verwijzen wij graag naar het verslag van die vergadering. Dit is terug te vinden bij onze nieuwsberichten. In dit verslag kunt u onze inbreng en standpunten betreffende Center Court lezen.