25 november 2020

Jurian van den Camp benoemd als secretaris

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA Kerkrade op 23 november 2020 werd Jurian van den Camp door de leden gekozen als bestuurslid van CDA Kerkrade. Binnen het bestuur wordt Jurian benoemd als partij-secretaris. 

Achtergrond

Jurian is sinds 2015 lid van CDA Kerkrade en was in 2018 verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen namens CDA Kerkrade vanaf plek 5. Tijdens de verkiezingen behaalde Jurian een flink aantal stemmen, maar helaas niet genoeg om op persoonlijk titel te worden gekozen als Raadslid. Jurian is Masterstudent European Public Affairs aan Universiteit Maastricht en werkt op part-time base voor Europarlementariër Jeroen Lenaers uit Stramproy. 

Naast zijn werk voor CDA Kerkrade is Van den Camp secretaris bij zowel de Prinse Road van de KV Burgerlust in Eygelshoven als bij de Processievereniging aldaar.