25 oktober 2021

Mark Meijer maakt rentree in de politiek als lijsttrekker van CDA Kerkrade

 Het bestuur van CDA Kerkrade draagt Mark Meijer (36) voor als lijsttrekker van de Kerkraadse christendemocraten. Als de ledenvergadering van de partij op 6 november instemt met Meijer’s voordracht, dan wordt hij voor de tweede keer lijsttrekker van het CDA. Meijer is in het dagelijks leven ondernemer en betrokken bij tal van verenigingen zowel in Kerkrade als daarbuiten. 

 

Huidig politiek leider van het CDA is wethouder financiën Bert Bejas (69). Bejas heeft aangegeven om, voor hem moverende redenen, geen nieuw lijsttrekkerschap te ambiëren en steunt de kandidatuur van Meijer. Omdat het CDA in Kerkrade meerdere gekwalificeerde kandidaten op het oog had, heeft het bestuur een vertrouwenscommissie ingesteld (voormalig Tweede Kamerlid Martijn van Helvert, provinciaal CDA voorzitter Harold Schroeder en bestuurslid CDA Kerkrade John Smeets). De commissie heeft na vele gesprekken geadviseerd om Meijer voor te dragen aan de leden, en het bestuur steunt dit voorstel. Van Helvert benadrukt dat Meijer iemand is die mensen weet te binden, te enthousiasmeren en veel kennis heeft van wat er onder de Kerkraadse bevolking speelt.

 

In de raadsperiode 2014-2018 was Meijer ook raadslid. Vanwege een misstap op Pinkpop in 2016 heeft hij toen afstand gedaan van zijn zetel. “Een ongekende domme actie waar ik veel spijt van heb” aldus Meijer. “Ik heb toen veel mensen teleurgesteld, die gevolgen draag ik nog steeds mee en ik zal ook ten alle tijden de verantwoording hierover afleggen”. Schroeder geeft aan dat het verleden uitvoerig besproken is en benoemd dat Meijer zich achter de schermen continu is blijven inzetten voor de partij en Kerkrade. Meijer: “Ik ben blij dat ik weer het vertrouwen heb herwonnen om opnieuw deze prachtige uitdaging aan te gaan”.

 

Meijer heeft samen met de partij het doel gesteld om terug te komen op het zetel-niveau van vier jaar geleden. Meijer: “Dit is ambitieus, maar haalbaar. We hebben een geweldig enthousiast team van oude en nieuwe leden die vol positieve energie de verkiezingen tegemoet gaan”. Het feit dat het CDA er landelijk minder rooskleurig voor staat vindt Meijer erg jammer, echter “we komen met een lokaal programma, met lokale thema’s en lokale mensen. Ik hoop van harte dat mensen zich daardoor laten leiden”. “Het CDA weer het vertrouwde gezicht geven maar tevens vernieuwend en midden in de maatschappij. Werken aan een bereikbaarder CDA. We gaan dan ook graag met iedereen het gesprek aan”, Aldus CDA Kerkrade voorzitter Marleen Kannekens.

 

Mocht Meijer op 6 november gekozen worden dan hoop hij zich met zijn team in te gaan zetten voor een breed scala aan ‘echte CDA-thema’s’. “Het CDA moet weer de partij worden die opkomt voor mensen in de samenleving die het moeilijk hebben”. Mensen moeten kunnen rekenen op een fatsoenlijk dak boven hun hoofd en bestaanszekerheid. Een thema als solidariteit is bij het CDA steeds meer naar de achtergrond verdreven, maar is o zo belangrijk. Verder hoopt hij met het CDA te investeren in een groenere stad, duurzaamheid, burgerparticipatie, het verenigingsleven en bedrijvigheid.