30 maart 2017

Motie laaggeletterdheid unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering op 29 maart 2017 is de door CDA Kerkrade opgestelde motie laaggeletterdheid unaniem aangenomen. Dit is een resultaat waar we dan ook met recht trots op zijn.

Waarom deze motie

De aanleiding voor deze motie was het aanvalsplan en bijbehorende actieplan Laaggeletterdheid zoals door de gemeente Kerkrade was opgesteld. Inhoudelijk waren wij het als CDA zeker eens met dit plan. Het enige kritiekpunt dat wij op dit plan hadden is dat wij de preventieve component in het plan misten. Het uitvoeringsplan Laaggeletterdheid ging met name in op het hulp bieden aan personen die laaggeletterd zijn (curatieve zorg). Maar het voorkomen van laaggeletterdheid kreeg echter geen extra aandacht. Dit was voor ons als CDA reden om hierover een motie in te dienen. Middels de motie wordt extra geld vrij gemaakt, vrijgekomen uit een “meevaller” op het gebied van leerlingenvervoer, om te investeren in de Kerkraadse scholen. Om aanspraak op dit geld te maken kunnen de scholen zelf een beknopt plan indienen bij de gemeente. Op deze manier blijven de scholen zelf de regie houden en kunnen zij een preventieve aanpak op het gebied van laaggeletterdheid implementeren die het beste bij de eigen school past. Onze motie kunt u hier lezen onder agendapunt 9.