30 juni 2019

Raadsvergadering 26 juni 2019

Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de eerste vergadering van onze nieuwe burgemeester, Petra Dassen-Housen, en de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.   De raadsvergadering was door de Jaarrekening 2018 en de Voorjaarsnota 2019 erg financieel getint. Een voorjaarsnota geeft weer hoe het staat met de lopende begroting van de gemeente. Onze fractievoorzitter, Paul Boumans, heeft in zijn toespraak het belang van de gezondheid van de burger, zowel mentaal als fysiek als financieel, benadrukt. De steeds hoger wordende kosten voor jeugdhulp en de steeds verder toenemende individualisering werden door hem benoemd als grote aandachtspunten. Een gezonde, tevreden burger én tevens gezonde gemeentefinanciën, dat laatste lijkt een schier onmogelijke opgave. Het stemt ons als CDA Kerkrade dan ook tevreden dat de financiële mutaties die in deze Voorjaarsnota voorlagen, redelijk beperkt waren in aantal en in omvang. Deels een compliment voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende begroting 2019 maar ook voor diegenen die belast zijn met de uitvoering; de ambtenaren die ervoor moeten zorgen dat de begroting uiteindelijk binnen de vakjes wordt ingekleurd. De komende tijd zal het spannend blijven en blijft het afwachten in hoeverre het Rijk ons extra middelen kan en wil verstrekken om de diverse taken die op het gemeentelijk bord liggen, naar behoren te blijven uitvoeren. Wij houden u daar graag van op de hoogte.   Een fijne, zonnige zomer gewenst!