02 april 2019

Verslag Raadsvergadering 27-03-2019

Op woensdag 27 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Kerkrade vergaderd over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Er kwamen voornamelijk akkoordstukken aan bod die in de verschillende commissievergaderingen al uitvoerig waren behandeld.   Verder werd er gesproken over het meerjarenbeleidsplanMaatschappelijke Ondersteuning Kerkrade 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Het beleidsplan is wat ons betreft een voldoende richtinggevend en kaderstellend stuk dat voortborduurt op het oude beleid en we zijn blij dat het stuk is ontstaan in samenwerking met veel verschillende partners. In de commissievergadering was het stuk al uitgebreid behandeld maar er zijn natuurlijk ook nog de nodige vragen gesteld over de uitvoering van het plan. Ook een duidelijke meerwaarde vormt het feit dat positieve gezondheid zo nadrukkelijk in het stuk is opgenomen, waarbij de mogelijkheden van de mens zelf benadrukt worden. De precieze uitvoering van het plan zal in de komende tijd verder gestalte moeten krijgen aangezien deze op dit moment nog weinig concreet is. Wij zien het als de plicht van het college om daar op een goede manier mee om te gaan en om ons daarin mee te nemen, inclusief de inwoners van Kerkrade.