16 februari 2019

Verslag commisie B&S 15-2-2019

Tijdens deze vergadering werd er uitvoerig gesproken over het project Eenzaamheid dat in juni 2017 in Kerkrade gestart is. De presentatie diende als een tussenevaluatie. Het project is inmiddels in Kerkrade-Noord gereed, Kerkrade-Oost is in de afrondende fase en Kerkrade-West is opgestart. Eenzaamheid is een serieus probleem in Kerkrade. Het CDA maakt zich al jaren sterk voor het aanpakken van eenzaamheid en is dan ook blij met dit succesvolle Kerkraadse project. De aanpak richt zich met name op de (sociale) eenzaamheid onder Kerkraadse ouderen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huishoudelijke hulpen van Meander; zij zijn degenen die bij de ouderen over de vloer komen. Gebleken is dat zij eenzaamheid vaak als eerste signaleren. Vanuit die signalen worden vervolgens stappen ondernomen. Zo wordt de problematiek bespreekbaar gemaakt en helpen vrijwilligers en huishoudelijke hulpen eenzame ouderen de stap te maken naar het desbetreffende wijkpunt om daar deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Ook is er een Meldpunt Eenzaamheid gekomen. Door al deze activiteiten is eenzaamheid onder de Kerkraadsebevolking afgenomen en nemen talrijke ouderen inmiddels duurzaam deel aan verschillende activiteiten.   Het CDA Kerkrade is blij met de eerste resultaten van dit project en we hopen dat deze aanpak de komende jaren gecontinueerd en uitgebreid naar andere doelgroepen kan worden.