11 april 2017

Schriftelijke vragen Kerkrade West

De diverse krantenartikelen die zijn verschenen over de achteruitgang van de leefbaarheid in onder andere Kerkrade West, waren voor ons als CDA de aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen aan het college.
De aanleiding
Begin maart verscheen er in diverse kranten een artikel over de achteruitgang van onder andere de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Zie als voorbeeld hier het artikel dat in het Algemeen Dagblad verscheen. In bovenstaand artikel wordt ook de wijk Kerkrade West aangehaald. De aanleiding van dit artikel is het in maart 2017 door Platform 31 gepubliceerde onderzoek “Kwetsbare wijken in beeld”. Kijkend naar de specifieke cijfers over bijvoorbeeld de armoedeontwikkeling in Kerkrade West, zoals in beeld gebracht door het Sociaal Cultureel Planbureau (Armoede in kaart 2016), blijkt dat het aantal personen dat in Kerkrade West in armoede leeft gestegen is van 5,8% in 2007 naar 10,1% in 2013. Andere cijfers, afkomstig uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein via de website "Waar staat je gemeente", laten zien dat er in andere wijken in Kerkrade meer kwetsbare burgers wonen dan in Kerkrade West. Wetende dat de gemeente Kerkrade wel al een tijd bezig is met het verbeteren van de leefbaarheid in Kerkrade West, hebben wij hier schriftelijke vragen over gesteld. Deze vragen zijn hier als document 11 van de ingekomen stukken (agendapunt 4) te lezen. Op het moment dat de antwoorden op deze vragen binnen komen, zullen wij hier uiteraard over berichten.