10 september 2020

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering zaterdag 26 september 2020

Beste CDA-leden,
 
Op zaterdag 26 september 2020 vindt er in De Postkoets te Horn, Posthuisweg 13 een algemene ledenvergadering van het CDA Limburg plaats. Deze start om 10.00 uur.
 
Deze mail dient voor u, lid van het CDA Limburg, als een officiële uitnodiging voor de aanstaande Algemene Leden Vergadering. U dient zich echter wel aan te melden, zodat we deze bijeenkomst met inachtneming van de geldende corona-maatregelen kunnen organiseren. Onderaan deze mail leest u hoe u zich kunt aanmelden.
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter van het DB, Harold Schroeder.
 2. Mededelingen.
 3. Financiën, door DB lid Noël Lebens, portefeuillehouder Financiën: 
  1. Jaarstukken 2019
  2. Voorstel tot halvering afdracht voor de jaren 2020-2021
  3. Aangepaste Begroting 2020
  4. Begroting 2021.
 4. Tweede Kamerverkiezingen 2021, Campagneleider CDA Limburg Michael Theuns zal de aanwezigen o.a. informeren over de:
  1. Samenstelling van het Campagneteam Limburg;
  2. Eerste opzet van de campagne.  
 5. Verzonden brief met Limburgse Speerpunten voor het Verkiezingsprogramma voor de TK2021, korte toelichting door de Statenfractievoorzitter Mariska Werrij-Wetzels.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

 
Het CDA Limburg hoopt u van harte te mogen verwelkomen op de aanstaande Algemene Leden Vergadering.