20 december 2020

Vergadering van de Euroderaad – 17 december 2020 – samenwerking met onze Duitse buren

Als CDA Kerkrade hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met onze buren uit Herzogenrath.

 

Deze samenwerking heeft ook een formeel karakter tijdens de vergaderingen van de Euroderaad die altijd in juni en december plaatsvinden. Op donderdag 17 december vond de vergadering, die perfekt tweetalig werd voorgezeten door burgemeester Dassen, digitaal plaats en kon via de livesream worden gevolgd. Na enkele technische uitdagingen stond een paar interessante presentaties op de agenda.

 

Om te beginnen presenteerde dhr. Dinninghoff van Stichting Eurode 2000+ een projektidee omtrent een Geschichtsmeile tussen Rolduc en Pannesheide via de Nieuwstraat/Neustraße. Het projekt viel meteen in goede aarde en kan rekenen op ondersteuning vanuit beide gemeenten.

 

Vervolgens spraken de directeur van GREEN Solar Herzogenrath GmbH en Dr. Neuenhahn van Siemens Energy zeer bevlogen over het vooruitstrevende projekt Energiepark Herzogenrath waarvan ook Kerkrade enorm kan gaan profiteren als het lukt om de grensbarrières te slechten.

 

Tijdens de laatste presentatie Van zwart naar groen naar goud. Sporen zonder grenzen, de transformatie van een regio deed dhr. Brouns een oproep om projektpartners uit Kerkrade en Herzogenrath te vinden.

 

Naar aanleiding van een korte presentatie van de actuele stand van zaken over het grensoverschrijdende treinverkeer tussen Nederland en Duitsland heeft CDA Kerkrade een aantal vragen gesteld en nog eens gewezen op het belang van de realisatie van de Avantislijn voor zowel Kerkrade als Herzogenrath.

 

Livestream: 

https://channel.royalcast.com/kerkrade/?fbclid=IwAR0ZwdQUQWtrc0G7x-ExWxWx26EdGKjdEmpL_Cs23eGv4PaqygbCEoiq5ho#!/kerkrade/20201217_1

Tussen 2.19.24 en 2.25.43 kunt u de vragen van CDA Kerkrade ontrent de spoor-ontwikkelingen tussen Heerlen en Aken en beantwoording van deze vragen, alsmede onze oproep om aan Duitse zijde aandacht te vragen voor de Avantislijn beluisteren.