15 februari 2021

**persbericht** Vergroening Kerkrade, niet alleen een wens

Vergroening in Kerkrade is niet enkel een wens, sterker nog, het is een noodzaak, aldus het lokale CDA. Het wijst hierbij vooral op de enorme klimaatopgave waar we samen voor staan. Meer groen helpt de luchtkwaliteit te verbeteren doordat dit groen enerzijds fijnstof opneemt en anderzijds het CO2 in de lucht vermindert omdat het wordt omgezet in zuurstof. Bovendien verminderen bomen en planten hittestress in bebouwde gebieden, kunnen ze wateroverlast tegengaan en de biodiversiteit verhogen. En niet in de laatste plaats nodigt een groene leefomgeving uit tot actief recreëren en draagt op die manier ook positief bij aan de gezondheid en het welbevinden van mensen.

CDA Kerkrade wil dat meer bomen en planten in en om de stad worden geplant. Er gebeuren in Kerkrade op het gebied van vergroening en verduurzaming al heel veel goede dingen. Positieve voorbeelden zijn de levensbomenbossen, het ‘ikgroenhet’-project en SUPERLOCAL waar veel aandacht is voor een groene inrichting van de openbare ruimte. Dit is ook van belang bij projecten zoals de herinrichting van het Rolduckerveld. Maar er mag wat ons betreft nog een tandje bij geschakeld worden, want het kan natuurlijk altijd beter” aldus Roger Hoofs en Paul Hölsgens.

Als lokale CDA afdeling wil men een stapje verder gaan met het vergroenen van de stad via een aantal initiatieven die men voornemens is in de komende tijd samen met de inwoners te realiseren. Zo is het een idee om via een wedstrijd de schoolpleinen te vergroenen, bijvoorbeeld via zogenaamde tinyforests of moestuintjes. Daarnaast wil men het levensbomenconcept toepassen op wijkniveau. Samen met de gemeente kunnen inwoners en verenigingen dan in de eigen wijk een levensboom planten. Een ander idee is om met vrijwilligers zaailingen te verplanten die anders bij snoei- of rooiwerkzaamheden verloren zouden gaan.

CDA Kerkrade doet een oproep aan de burgers van Kerkrade om samen de stad nog groener en leefbaarder te maken waarbij goede suggesties van harte welkom zijn die o.a. via de eigen site kunnen worden doorgegeven.

voor meer informatie, een bijdrage aan dit initiatief of een idee kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.