12 maart 2021

Verkiezingsnieuwsbrief maart 2021

Welkom bij onze eerste vernieuwde nieuwsbrief. Via dit format willen wij u op de hoogte gaan houden van het laatste nieuws rondom CDA Kerkrade. Deze allereerste versie van de nieuwsbrief gaat over de Tweede Kamerverkiezingen. 
Zo vertellen kandidaat Kamerleden Martijn van Helverten Marieke Nass waarom zijn ons graag willen vertegenwoordigen.
Daarnaast geven wij u ook het laatste nieuws vanuit onze fractie. Maar eerst het woord aan onze waarnemend voorzitter Marleen Kannekens.
Veel leesplezier!

 

 Beste CDA leden,

Toen ik vorig jaar eenmalig mijn voorwoord schreef, vanwege de ziekte van Jo Plum, kon ik niet bevroeden dat ik dit jaar weer het voorwoord zou schrijven.

Helaas heeft Jo om gezondheidsredenen zijn functie per onmiddellijk neergelegd, het voorzitterschap trok een te grote wissel op zijn gezondheid.

Namens het CDA Kerkrade wil ik graag Jo bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het CDA, ik wens Jo en José samen nog vele gezonde en goede jaren toe.

Terwijl ik dit zit te schrijven regent en stormt het buiten, hetgeen de stemming niet bepaald opvrolijkt. Vorig jaar rond deze tijd had denk ik niemand gedacht dat we nu nog dieper in de beperkingen zouden zitten, velen van ons dachten dat het na 2020 wel weer over zou zijn.

Helaas, uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen; alles waar we van houden staat onder druk; of het nu gezellig bij elkaar komen is of een etentje in een restaurant of een reis, het kan niet, of je nu jong of oud bent. Het covid-19 virus raakt onze maatschappij diep in het hart.

 De lockdown heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de campagne voor de verkiezingen, geen bijeenkomsten en geen discussie. Lijsttrekkers proberen zich te profileren in verkiezingsdebatten op radio en TV, maar dat is toch wat anders als een bijeenkomst waar je zelf bepaald hoe de discussie verloopt. Maar we moeten het er mee doen.

Ons enthousiaste campagneteam doet wat ze kunnen om het CDA goed te profileren, dat belooft wat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken een ieder die zich voor het CDA inzet een hart onder de riem te steken en harte te bedanken voor hun inzet. Onder toch aparte en moeilijke omstandigheden blijft iedereen zich tot het uiterste inzetten, als waarnemend voorzitter maakt me dat trots.

Ik hoop u allen weer te zien op de komende algemene leden vergadering, blijf gezond.

Met vriendelijke groet,   

Marleen Kannekens

 

----------

 

Martijn van Helvert gaat voor 25.000 voorkeurstemmen

Mijn naam is Martijn van Helvert en ik woon samen met mijn vrouw Yvonne en onze
3 kinderen in Sittard. Ik zet mij dagelijks in om voor hun generatie ons “thuis” mooier
achter te laten. Mijn Limburgse wortels verloochen ik nooit. Limburg staat in Den Haag
letterlijk op afstand. Daarom vind ik het belangrijk om juist dáár het Limburgse belang te
behartigen. Ik mag alweer zes jaar uw volksvertegenwoordiger in de kamer zijn. Deze
ervaring wil ik inzetten om ook de komende 4 jaar de korte lijn te blijven tussen de Limburgers
en de Haagse politiek. In de afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk gericht op thema's als Christenvervolging, defensie en buitenlandse zaken. Op dit moment ben ik helaas het enige Zuid-Limburgse CDA Tweede Kamerlid en ik hoop van harte dat ik nog een periode door mag gaan in Den Haag. Maar dat is allerminst zeker met een 25ste plek op de lijst. Daarom vraag ik om uw voorkeursstem. Ik hoop ook deze keer weer op uw stem te mogen rekenen.
 
Aanstaande zondag kunt u Martijn's live verkiezingstalkshow volgen door te klikken op de onderstaande afbeelding.

 

-----------

 

Voorstellen kandidaat Marieke Nass (nr. 30):

Mijn naam is Marieke Nass, ik ben 27 jaar en ben opgegroeid in Zuid-Limburg als oudste van drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik advocaat-ondernemer bij het familiebedrijf Nass & Nass Advocaten te Gulpen en te Simpelveld. Naast deze werkzaamheden ben ik sinds 2014 fractievoorzitter van CDA Gulpen-Wittem.

Zowel in de politiek als in de advocatuur word ik dagelijks geconfronteerd met de individuele problemen van alledag. Burgers stuiten vaak op een bureaucratische overheid met veel onduidelijke en ontoegankelijke regelgeving en procedures. Het Kamerlidmaatschap biedt mij de mogelijkheid om hier actief mee aan de slag te gaan en op te komen voor de regio waarin ik ben opgegroeid en nog steeds woon, werk en leef, Limburg.

Graag wil ik u vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Politiek is een belangrijke zaak die ons allen raakt, ons werk en onze leefgemeenschappen. Mijn politieke ideologie gaat uit van persoonlijke inzet, openheid, eerlijkheid, vastberadenheid en betrouwbaarheid. Graag wil ik een stem voor u allen zijn!

Een stem op mij betekent een stem op een jonge, sociaal-maatschappelijk betrokken en ondernemende volks-vertegenwoordiger. Graag ben ik uw stem in Den Haag!
Kijk voor meer info op Marieke's website.

 

------------

 

CDA Kerkrade – In de Spotlight

We waren als partij weer volop in de schijnwerpers in de afgelopen weken. 

- Zo berichtte De Limburger op 15 februari over ons plan om Kerkrade verder te vergroenen. Onze Burgercommissieleden Paul Hölsgens en Roger Hoofs pakken dit thema continu voortvarend op. 

- Tevens stond er een artikel in De Limburger van 3 maart over onze zorgen rondom de verwijdering van grafmonumenten op Limburgse begraafplaatsen en de lege plekken als gevolg. 

- Ons campagneteam heeft overal in Kerkrade posters van Marieke Nass en Martijn van Helvert opgehangen. Vandalisten hebben in naam van Forum voor Democratie vernielingen aangericht. Onze secretaris Jurian van den Camp stond de pers te woord.