06 februari 2021

Verslag B&S 2 februari 2021

In de commissie B&S stonden dit keer een drietal onderwerpen centraal.

Het eerste onderwerp betrof een  wijziging in de regeling (verordening) maatschappelijke ondersteuning. In deze regeling staat dat de gemeente  voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het bieden van ondersteuning aan mensen zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Er wordt daarbij een bepaald uurtarief gehanteerd voor hulp bij het huishouden door mensen uit het sociale netwerk van degene die hulp nodig heeft. De zogenaamde informele hulp. Degene die zorg inkoopt moet het minimum uurloon betalen. Als het minimum uurloon omhoog gaat, wat nu het geval is, dan moet dit in het kader van deze regeling ook aangepast worden. Een zogenaamde technische wijziging waar het CDA mee ingestemd heeft.

Het tweede onderwerp ging over VIE. Geagendeerd stond het mogelijk beschikbaar stellen van extra geld voor de ontwikkeling en uitvoering van de gezondheidsprogramma’s. Dit geld zou dan gehaald worden uit het reservepotje t.b.v.de financiering van het Sociaal Domein. Het CDA is het in principe eens met het beschikbaar stellen van deze extra middelen uit het Sociaal Domein. Het verkleinen van gezondheidsrisico’s (primaire doel van VIE) kan immers niet los gezien kan worden van onderwerpen die in het die in het Sociaal Domein centraal staan zoals schulden, eenzaamheid, werkeloosheid etc. Deze hebben namelijk een bewezen negatief effect hebben op de gezondheid. Door nu in te steken op gezondheid wordt ook iets gedaan aan de negatieve gevolgen van sociale problematiek. Daarmee snijdt het mes voor het CDA dus aan twee kanten. Wel wil het CDA nog iets concreter weten hoe het beschikbare geld besteed gaat worden. Een inhoudelijke adviesplan ligt al klaar en hier zal de wethouder nog op reageren.

Het laatste onderwerp betrof informatie over de actuele stand van zaken over het Martin Buber of anders gezegd de kans om volwaardig onderwijs terug in Kerkrade te krijgen waar het CDA zich momenteel ook hard voor maakt en ook meedoet  in een speciale denktank. Uit de presentatie die informerend van aard was kwam naar voren dat men voortvarend aan de slag is met voorbereidingen waarbij het houden van een verplichte belangstellingsmeting in juli dit jaar een cruciale mijlpaal wordt.