14 januari 2021

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 11 januari 2021.

In deze eerste commissievergadering AZM van 2021 waren slechts twee ontwerpbesluiten geagendeerd.

Om de Kerkraadse ondernemers in deze zware tijden een hart onder de riem te steken, werd  unaniem  akkoord gegaan met het voorstel van het College om zowel de precario- als de reclamebelasting over 2020 kwijt te schelden waarmee een bedrag van € 109.000 is gemoeid. Voor 2021 blijven de heffingen vooralsnog gehandhaafd maar zal niet worden geïncasseerd; medio 2021 wordt deze kwestie opnieuw bekeken.

Het tweede ontwerpbesluit handelde over het verlengen van de noodverordening betreffende het zinkgat in de Franciscanerstraat waardoor onze burgemeester maatregelen in het kader van de veiligheid mag treffen. En uiteraard ging ook iedereen hiermee akkoord.