13 april 2021

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 12 april 2021

Opnieuw een digitale commissievergadering AZM waarbij deze keer o.a. mensen van BsGW en van onze basiseenheid politie te gast waren.

Bij BsGW ging het verhaal voornamelijk over de steeds maar verder oplopende proceskostenvergoedingen die aan NCNP(= No Cure No Pay) bureaus betaald moeten worden als ze in opdracht van woningeigenaren bezwaar maken tegen deWOZ-waarde. Een bijzonder lucratieve business.

Kostenverlagend voor BsGW zou echter ook harmonisatie in de procedures bij de aangesloten gemeenten kunnen werken maar op dat gebied bleek afgelopen jaar weinig vooruitgang geboekt. Een van de redenen, naast het in onze ogen onnodig dubbel afdekken van financiële risico’s, waarom we de negatieve zienswijze die onze wethouder Bert Bejas voor staat, delen wat betreft de begroting van 2022.

Vervolgens troefde de politie op met een heel scala aan cijfers, een zgn. Veiligheidsbeeld op Hoofdfenomenen. Een zaak die daarbij opviel was vooral de toename van het aantal inbraken/diefstallen uit garages/boxen/schuurtjes/tuinhuizen. Verder blijken drugshandel en de daarmee samenhangende drugscriminaliteit maar moeilijk in te dammen fenomenen. Zorgelijk ook de toename van het aantal gemelde dan wel geconstateerde verwarde personen dat ongetwijfeld ook deels aan deze Coronatijd is te wijten.

Samengevat, aan de ene kant verontrustende maar ook positieve cijfers, aan de andere kant ook goed om te zien dat de ons omringende gemeenten vaak een gelijk beeld laten zien.

Verder hebben we nog ons akkoord gegeven aan een motie van Ons Kerkrade inzake het inrichten van een openbaar subsidieregister waarin alle subsidies die partijen hebben ontvangen, in één document overzichtelijk worden weergegeven. Van onze kant daarbij nog het advies om een disclaimer erbij op te nemen.