14 september 2020

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen – maandag 14 september 2020

De eerste commissievergadering na de zomervakantie en eindelijk weer op locatie.

Vanwege Corona echter niet in de raadszaal maar ruimer bemeten burgerzaal.

Onze CDA-wethouder Bert Bejas had een tweetal instanties gevraagd tekst en uitleg te komen geven over de financiën van onze gemeente, met name vanwege het toekennen van de status ‘preventief toezicht’. Deze houdt in, dat de Provincie in de periode 2020-2023 slechts op afstand toezicht zal uitoefenen op onze gemeentelijke financiën. Een mooi resultaat, zeker in deze roerige tijden.

De beide presentaties waren zeer de moeite waard en een aanrader voor wie meer inzicht wil krijgen in het huishoudboekje van onze stad. Vragen als hoe groot zijn onze reserves, welke risico’s zijn er en wat vormen aandachtspunten passeerden de revue.

Interesse gewekt, zie https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Kerkrade/32cd4098-e7f8-47ac-99a6-5bc717af8294

Verder kwam het Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid Limburg 2020-2023 aan bod.

Van onze kant is hierbij aandacht gevraagd voor de status van de brandweervrijwilligers . Europese regels verzetten zich tegen deze vorm van vrijwilligheid en dat terwijl deze brandweermensen een niet meer weg te denken schakel vormen binnen deze dienstverlener. Onze zorg betrof met name het niet langer rekruteren van vrijwilligers in het licht van deze onzekere toekomst. De burgemeester, als portefeuillehouder,  garandeerde echter dat de rekrutering van nieuwe vrijwilligers op dezelfde voet zal worden voortgezet.

Bij de behandeling van de Noodverordening Zinkgat Franciscanerstraat hebben we vanwege het (tijdelijk) onbewoonbaar verklaren van een viertal woningen, gewezen op de gemeentelijke zorgplicht jegens de desbetreffende bewoners. Echter, tot ieders verrassing, gaf de burgemeester aan dat de bewoners, na het gedwongen verlaten van het pand, van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Sommige problemen lossen zich dus blijkbaar vanzelf op.

Tot slot is, naar aanleiding van een ingekomen stuk van de Rekenkamercommissie, waarin deze melding maakt van het zich aansluiten bij een aantal andere gemeenten t.b.v. een onderzoek naar de efficiëntie van BsGW, hebben we opgemerkt dat de Rekenkamercommissie bij toekomstige eigen onderzoeken er goed aan doet om vooraf op zoek te gaan naar partnergemeenten die willen meebetalen, teneinde de vaak niet onaanzienlijke kosten te drukken.