15 juni 2020

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen maandag 15 juni 2020.

 

Tijdens deze digitale vergadering vormden de agendapunten Roda JC, het Integraal Veiligheidsplan en presentaties van Veilig Thuis en Veiligheidshuis de hoofdmoot.

 

Van de kant van de nieuwe financiers van Roda JC lag het verzoek op tafel om vanaf 2021 drie jaar lang de huurbetalingsverplichting te verlagen van 4 naar 2,5 ton. Dit na een reeds drie jaar toegekend uitstel van 8 naar 4 ton m.i.v. 2018.

Akkoord gaan met dit voorstel betekent dat de komende drie jaar de onkosten voor de gemeente gedekt zijn en dat het PLS de burgers in ieder geval geen geld zal kosten. Verder zien wij het huidige initiatief als een allerlaatste poging Roda JC van de ondergang te redden. In het geval van een faillissement zou de gemeente met een onverhuurbaar stadion en een schuld van 18,8 mln. in de maag blijven zitten.

 

Wat de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan betreft, was alom tevredenheid te bespeuren. Met name over de uitvoering van de drie concrete aanvalsplannen in de wijken Bleijerheide-Nulland, Rolduckerveld en Heilust-Spekholzerheide-Kaalheide waren wij als CDA Kerkrade bijzonder te bespreken. Het zal echter, ondanks de reeds geboekte successen op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving, een proces van lange adem worden om structurele veranderingen te realiseren. En hierbij dient elke burger zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

 

Tot slot twee zeer interessante presentaties.

Veilig Thuis, een organisatie die zich het lot aantrekt van mensen die het slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veiligheidshuis, een instantie die mensen die aan lager wal zijn geraakt en met een problematisch, soms crimineel verleden van doen hebben, weer op het rechte spoor tracht te brengen.

Twee instellingen met de focus op totaal verschillende doelgroepen maar toch met een centraal doel, de veiligheid van mens en maatschappij te bevorderen.

 

Tot zover.