09 maart 2021

Verslag Commissie Algemene Zaken en Middelen maandag 8 maart 2021

In deze uiteraard weer digitale commissievergadering AZM drie ontwerpbesluiten.

Vanwege het feit dat informatie in de toekomst digitaal toegankelijk MOET zijn, met name t.b.v. mensen met een beperking, heeft de griffie voorgesteld om ook maar gelijk de totale verslaglegging van commissie- en raadsvergaderingen te optimaliseren. In de toekomst zullen de video-opnamen van deze vergaderingen na afloop worden ondertiteld en wordt deze ondertiteling als naslagwerk beschikbaar gesteld.

Uiteindelijk meer kwaliteit voor minder geld en dus kondenwe hier zeker mee instemmen.

Het tweede ontwerpbesluit behelsde het optuigen van een Werkgeverscommissie die in de toekomst, i.p.v. het College, de werkgeversrol richting de griffie gaat vervullen.

De vraag die hier resteerde was, welke twee raadsleden, één uit de coalitie en één uit de oppositie, zitting zullen nemen in deze commissie.

Binnen beide kampen zal hierover op korte termijn dus overleg dienen te worden gevoerd.

Tot slot de langverwachte Coronaboekhouding met hieronder enkele highlights.

In 2020 zijn als compensatie van het Rijk in totaal 3 mln. en in 2021 al 1,4 mln. ontvangen. Wanneer compensaties en nadelen tegen elkaar worden weggestreept, resteert voor 2020 een nadeel van 142.800 Euro dat ten laste van het begrotingssaldo van 407.000 Euro komt.

Derhalve nog steeds een positief eindsaldo. Voorlopig dus zeker geen slecht resultaat.

We hebben onze wethouder Bert Bejas, inclusief zijn ambtenaren, dan ook gecomplimenteerd voor de uitvoering van de extra klussen waar zij zich de afgelopen maanden voor geplaatst zagen. Zeker nu ook nog blijkt dat het in eigen beheer uitvoeren van de TOZO-regeling een bedrag van 556.000 Euro heeft opgeleverd dat vervolgens aan het armoedebeleid kan worden besteed. Zo kent Corona dus ook zijn lichtpuntjes.