19 maart 2019

Verslag commissie B&S 13-3-2019

Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2022 en de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019. Twee ingewikkelde onderwerpen die richtinggevend zijn voor de voorzetting van onze maatschappelijke ondersteuning in de komende jaren. Hoewel het beleidsplan zich richt op iedere inwoner, gaat de bijzondere aandacht uit naar het beschermen van de zwaksten en de meest kwetsbare inwoners, met als doelstelling hen gebruik te laten maken van hun veerkracht en weer mee te laten doen aan de lokale samenleving. Daarnaast werd er in deze vergadering gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van laaggeletterdheid in onze stad. Dit is een onderwerp dat wij als CDA Kerkrade al jaren nauwlettend volgen. Uit de presentatie die gegeven werd, bleek dat enkel complimenten op zijn plaats zijn voor de manier waarop er in de afgelopen jaren gewerkt is aan het terugdringen van laaggeletterdheid onder de bevolking. Het project heeft tot doel om binnen 5 jaar 300 inwoners van Kerkrade aan hun taalniveau te laten werken. Het is dan ook een mooi (tussen)resultaat dat er nu al, slechts 2 jaar na aanvang van het project, 204 inwoners bezig zijn met het verbeteren van hun taalniveau. In de vergadering hebben wij, net als in voorgaande raadsperiodes, met klem het belang van preventie van laaggeletterdheid benadrukt, o.a. via het primaire onderwijs. Het CDA Kerkrade is dan ook blij dat er sinds kort begonnen is met deze vorm van preventie. Zo is er op een tweetal basisscholen gestart met een pilotproject, genaamd de Liedjeskast. Wij zijn uiteraard fervent voorstander dat dit soort projecten in de toekomst verder uitgebreid wordt!