19 juni 2019

Verslag Commissie Burgers en Samenleving 18 juni 2019

Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken over de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. Voor wat betreft de GGD Zuid-Limburg ging het in deze vergadering om een begrotingswijziging 2019 die veroorzaakt wordt door de stijgende vraag naar het programma Veilig Thuis waardoor ook de kosten flink toenemen. Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Daarnaast werd er vooruitgekeken op de begroting voor 2020 die op dit moment nog beleidsarm voorligt vanwege het feit dat er in het najaar van 2019 een begroting zal komen voor één gezamenlijke jeugdgezondheidsorganisatie waarover wij u eerder al informeerden.   Tot slot werd er in de vergadering gesproken over de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. Mede vanwege het toenemende aantal complexe bewindvoeringen stijgen ook daar de kosten en zal de gemeente Kerkrade voor deze kosten moeten gaan opdraaien, samen met de andere deelnemende gemeenten.