05 februari 2021

Verslag commissie Grondgebied en Economische Zaken 3 februari 2021

Inmiddels lukt digitaal vergaderen aardig als het gaat om de afhandeling van agendapunten. Het gemis van een fysieke vergadering met de daarbij behorende onderlinge contacten blijft echter groot. Daar ontstaan toch vaak de goede ideeën of kunnen achtergronden van standpunten gedeeld worden.

Tijdens deze vergadering kwam het plan van aanpak aan de orde hoe binnen de gemeente invulling wordt gegeven aan de nieuwe Omgevingswet. De wet gaat over alles wat met de ‘omgeving’ te maken heeft en vervangt vele huidige wetten die hierover gaan. Dit betekent dat de gemeente goed moet nadenken hoe ze straks een aantal zaken wil of moet regelen om zo de koers te bepalen. De raad heeft een speciale werkgroep ingesteld die voor dit jaar een aantal besluiten voorbereidt. Ook het plan van aanpak is door deze groep opgesteld. De commissie vond het plan goed zodat de raad het later deze maand kan vaststellen.

Het volgende punt was een voorstel om de leegstand van bijvoorbeeld winkelruimtes e.d. buiten het centrum aan te pakken. Hierdoor krijgen eigenaren de mogelijkheid er woonruimte van te maken. CDA Kerkrade vindt het een goed idee omdat het kan bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van het veiligheidsgevoel op straat. Wel hebben we nadrukkelijk gevraagd om te zorgen dat bij het realiseren van deze woonruimtes aandacht is voor verduurzaming en het terugdringen van energieverbruik. Toegezegd is dat wordt gekeken hoe dit in het voorstel kan worden opgenomen. Onder die voorwaarde kunnen we met het plan akkoord gaan.

Als laatste zijn we bijgepraat over hoe de vlag er bijhangt rond de IBA Parkstad projecten en dan met name de projecten in Kerkrade. Er is veel gerealiseerd en dat wordt in 2021-2022 zichtbaar gemaakt in het zogenaamde EXPO-jaar. Ook van belang is hoe de positieve energie die de IBA heeft gebracht, na afronding van de IBA kan worden voortgezet. Al met al opnieuw een project waarbinnen Kerkrade zich op de kaart heeft gezet.