23 juni 2021

Verslag commissievergadering B&S – 22 juni 2021

 

In de commissie B&S stonden 4 onderwerpen centraal.

Allereerst spraken we over de begroting van de GGD voor 2022. Het huishoudboekje is momenteel niet helemaal op orde omdat er extra kosten verbonden zijn aan het vormen van 1 Jeugdgezondheidszorgorganisatie. Het geld wat hier vanuit gemeenten naar toe moet gaat straks wel extra geld opleveren. Vanaf 2023 is dit structureel het geval. Van belang is dat er binnen de aangesloten gemeenten een breed draagvlak is om ook vanuit de GGD de Trendbreuk te realiseren waardoor zeker de jeugd een betere start (en doorgroei) kan maken. Voor de gemeente Kerkrade en ook voor het CDA is dit uiteraard belangrijk om dat de doelstellingen van Trendbreuk in het verlengde liggen van de ambities van VIE. We zijn in de toelichting van de GGD ook meegenomen in concrete interventies zoals vroege begeleiding bij zwangerschappen.

Als tweede stond de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Kredietbank Limburg geagendeerd. Opmerkelijk is dat in 2020, in het COVID-jaar, het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is achtergebleven bij het aantal dat men verwacht had.Belangrijkste oorzaak is dat mensen het moment van hulp vragen zoveel mogelijk vooruit hebben geschoven. Er is gelukkig wel genoeg gedaan om dienstverlening van de Kredietbank extra onder de aandacht te brengen. Men verwacht voor 2021 weer een toename van het aantal aanvragen.

In deze commissie is daarnaast ook het “Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024” gepresenteerd. Doel van dit plan is om jongeren onder de 18 minder alcohol te laten gebruiken waardoor er minder schadelijke gevolgen ontstaan. Een goede zaak volgens het CDA. Men wilt met behulp van het plan insteken op educatie en het vergroten van draagvlak voor dit doel, het ontwikkelen van beleid en regelgeving en handhaving ervan. Opvallend is dat alcoholgebruik vooral plaatsvindt in de thuissituatie en dus dat de rol van ouders belangrijk is. CDA heeft aangegeven dat bij het ontwikkelen van preventieve activiteiten ouders dus nauw betrokken moeten worden.

Tenslotte is de gemeente Kerkrade voornemens om extra gelden vrij te maken om deelname aan activiteiten gericht op sport, gezondheid en vitaliteit voor inwoners met een laag besteedbaar inkomen mogelijk te maken. Hiervoor is al budget beschikbaar; het gaat nu om de verhoging van het bestaande bedrag. Het CDA vindt dat het toekennen van extra budget volledig past binnen het gedachtengoed van VIE en vandaar dat we hiermee hebben ingestemd.