11 maart 2021

Verslag commissievergadering GEZ 10 maart 2021

 
Op 10 maart heeft de commissie Grondgebied en Economische Zaken digitaal vergaderd.
De Verordening Stimuleringsregeling Terrasbeleid Centrumgebied Kerkrade is besproken en gaat als akkoordstuk naar de raad.
Daarnaast heeft de commissie een zeer interessante presentatie gekregen over de stand van zaken rond de zogenaamde ‘nazorg steenkoolwinning’. Denk hierbij aan hoe het staat met de uitvoering van de verschillende maatregelen om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Een thema dat ook af en toe in het nieuws komt, denk aan de werkzaamheden rond de historische schacht in de Franciscanerstraat en de te slopen woningen aan de Gulickstraat op de bossen in Eygelshoven. Een onderwerp dat de komende jaren nog regelmatig op de agenda staat omdat het zoeken en afwerken van schachten veel tijd en veel geld vergt. Overigens heeft het ministerie hiervoor geld gereserveerd.
Wij constateren dat de gemeente Kerkrade de vinger goed aan de pols houdt bij alle ontwikkelingen op dit vlak.