01 juli 2020

Verslag (digitale) Raadsvergadering 01-07-2020

In een meer dan vier uur durende digitale vergadering zijn enkele zeer belangrijke beslissingen genomen.

 

Allereerst werd twee uur lang gesproken over het verzoek van Roda JC, of beter de nieuwe lokale geldschieters verenigd onder de naam Phoenix, om drie jaar lang de huurbetalingsverplichting voor het Parkstad Limburg Stadion op te schorten met 5,5 ton, m.a.w. 2,5 ton i.p.v. de reguliere huursom van 8 ton. Zo dit niet zou gebeuren, zou men zich terugtrekken, hetgeen wellicht het einde van Roda JC zou betekenen waarbij de gemeente dan met een hypotheekschuld van 18,8 mln. blijft zitten.

Aangezien met 2,5 ton de rente en overige lasten de komende drie jaar in ieder geval zijn gedekt en het de Kerkraadse burgers dus geen Euro kost, zijn we akkoord gegaan. Daarbij nog aangegeven dat we naar deze nieuwe groep toch ook ons vertrouwen uit willen spreken om een in alle opzichten gezond en nieuw Roda JC neer te zetten én dat deze poging wellicht gezien moet worden als een allerlaatste überhaupt.

 

Verder moest een besluit genomen worden om structureel voor 10 jaar jaarlijks 1,2 mln. vrij te maken voor het realiseren van de programma’s die straks de Center Court gedachte moeten waarmaken: gezonde jeugd, vitale ouderen en vitale wijken.

Een eis die door het Provinciebestuur was uitgesproken teneinde de 8 mln. die eerder reeds vanuit Maastricht waren toegezegd in het kader van Center Court, definitief te maken.

Als CDA Kerkrade staan we uiteraard achter dit voor Kerkrade en voor de gezondheid en vitaliteit van zijn burgers majeure project en hebben we ingestemd maar het zal nog heel veel inzet vereisen vooraleer deze gedachte werkelijkheid is.

 

Tot slot nog te noemen, is de discussie die zich afspeelde m.b.t. het tegemoetkomen van met name de horecaondernemers in Kerkrade in deze Coranacrisis, waarbij de precariokosten een belangrijk aspect vormden.

Na veel vijven en zessen is besloten dat de verantwoordelijk wethouder in september met een gedegen en gedetailleerd voorstel zal komen waarin niet enkel horecaondernemers met een terras zullen worden meegenomen.

 

Rest ons enkel nog iedereen, een ondanks alles, toch relaxte zomervakantie toe te wensen en hopelijk tot september.