11 april 2019

Verslag commissie GEZ 10-04-2019

Woensdag 10 april vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats.

De commissievergadering stond nagenoeg geheel in het teken van duurzaamheid. De commissie is bijgepraat over de stand van zaken van het Duurzaamheidsprogramma 2014-2018 en het vervolg daarvan.

Op vele fronten is duurzaamheid in Kerkrade opgepakt maar we zijn er nog lang niet. CDA Kerkrade vindt het duurzaamheidsprogramma een belangrijke pijler onder alle activiteiten die de gemeente zelf ontwikkelt of die binnen de gemeente worden ontwikkeld. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van Kerkrade zodat de generaties na ons hier ook profijt van hebben. Omdat CDA Kerkrade graag op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen, successen en tegenslagen, hebben we gevraagd dit onderwerp regelmatig in de commissie terug te laten komen. De wethouder heeft toegezegd hierover o.a. met het CDA in overleg te gaan om aan dit verzoek tegemoet te komen.

De motie van Ons Kerkrade om op korte termijn een lobby te starten een ‘Campus Energietransitie’ binnen de Kerkraadsegemeentegrenzen te vestigen, hebben wij als CDA gesteund en isdoor de commissie overgenomen.