02 juni 2021

Verslag raadsvergadering - 2 juni 2021

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering vóór de zomervakantie zijn wij als CDA Kerkrade o.a. akkoord gegaan met het labelen van 334.000,- voor een 16-tal programma’s in het kader van Vie-Leven in Beweging. Daarbij hebben we wel geadviseerd om t.b.v. het goed monitoren bij de beschrijving van de diverse programma’s een tijdlijn toe te voegen aan de diverse fasen die gehanteerd worden én zorg te dragen voor een heldere effectmeting.

Verder steunden wij de plannen in het kader van Taskforce Jeugdhulp fase 2 waarbij voor ons als CDA Kerkrade op plaats 1-2-3 staat dat geen kind tussen de wal en het schip mag geraken. Laat onverlet dat er toch een behoorlijk inspanningsverplichting rust op de verantwoordelijken om de enorme kosten binnen de Jeugdhulp beter beheersbaar te maken.

 Met hogere kosten heeft ook Rd4 in de begroting voor 2022 te maken maar deze liggen niet aan de eigen bedrijfsvoering maar buiten de eigen invloedsfeer. Vandaar dat we ook hier akkoord zijn gegaan maar nu al onze zorgen hebben geuit wat betreft de toekomstige tarieven op dat gebied voor onzeburgers.

 Tot slot hebben we, samen met de meeste andere fracties, een motie ingediend om het College bij de desbetreffende staatssecretaris te laten aandringen op het intrekken van de maatregel dat borstonderzoek in de toekomst niet elke twee jaar maar slechts elke drie jaar plaatsvindt. Een zeer onwenselijke situatie!