26 juni 2021

Witte Anjerperk

Zaterdag 26 juni is Nationale Veteranendag en eren we alle mensen die zich door de jaren heen hebben ingezet voor de vrede in zowel binnen- als buitenland. In Kerkrade dit jaar wel op een hele speciale manier, namelijk door het met enig ceremonieel openen van een Witte Anjerperk, hét symbool van de veteraan.

Directe aanleiding vormde een motie van CDA Kerkrade, die op 28 april jl. unaniem door de gemeenteraad van Kerkrade werd aangenomen. Een mooi gebaar naar diegenen die in het verleden en nog steeds zorgen dat we in vrijheid kunnen leven.

Uiteraard waren naast vertegenwoordigers van diverse comités en de politiek ook onze wethouder Bert Bejas en fractievoorzitter Paul Boumans aanwezig.

Op een later moment zal bij deze gedenkplek nog een bank geplaatst worden.

Een mooie plek om juist in een periode dat we allemaal door Corona in onze vrijheid beperkt zijn (geweest), kunnen nadenken over de rol die onze veteranen door de jaren heen voor ons hebben vervuld.