Git van Leeuwenstein

Politiek bewustzijn is mij, als dochter van een voormalige Kerkraadse wethouder, met de paplepel ingegoten. Toch heeft dit, met uitzondering van een korte actieve periode bij het CDJA, niet direct geleid tot eigen stappen in de politieke arena. Na jaren gewoond en gewerkt te hebben in Brabant, waar mijn belangrijkste aandacht uitging naar werk en gezin, keerde ik terug naar mijn geboortestad. Ik ben sindsdien altijd actief geweest in bestuursfuncties. De afgelopen jaren ben ik me veel bewuster geworden van mijn binding met Kerkrade en Limburg. Je kunt immers wel ‘e meëdsje oes Kirchroa hoale, mer  Kirchroa nit oes ‘t meëdsje’. Door die betrokkenheid heb ik bewust de keuze gemaakt om actief te worden binnengetrokken CDA. Inmiddels ben ik benoemd als burgercommissielid voor de commissie B&S (Burgers en Samenleving).
 
Gelukkig staan in deze commissie onderwerpen centraal waar ik me vanuit werk nauw verbonden mee voel. In mijn werk adviseer ik al 23 jaar organisaties hoe de werkomstandigheden te verbeteren zodat iedereen blijvend kan meedoen in het werkproces. Daar zit voor mij de parallel met politiek bedrijven: het optimaliseren van leefomstandigheden, waardoor iedereen blijvend kan meedoen in onze samenleving. Met kansen voor werk, toegankelijke zorg, cultuur en mogelijkheden voor sport.
Daar ligt meteen ook de grootste uitdaging. De tekorten in het sociale domein zijn groot, zeker als het gaat om het bieden van jeugdzorg. De focus voor mij ligt vooral op hoe bieden we vanuit de gemeente de noodzakelijke zorg zodanig dat ook de generaties van morgen hierop nog kunnen rekenen.
Complexe vraagstukken zonder simpele antwoorden, dat is wat politiek bedrijven voor mij de moeite waard maakt. Uiteraard graag in contact hierover met burgers van Kerkrade.
Wilt u mij bereiken dan kan dat.