Jos Bellen

De wereld zit volop midden in grote veranderingen. Mensen volgen het vaak niet meer en voelen zich alleen. In deze bijzondere tijden komt het juist aan op saamhorigheid en er voor elkaar zijn. Mijn eigen levensmotto is al sinds mijn jonge jaren: “Voor mensen, door mensen en met mensen”. Daarin zit de kern van alles wat we doen. En dat is ook waar het CDA zo sterk in is. Samen bouwen aan een gezonde en mooie samenleving met normen en waarden waarin wij ons herkennen.

Kerkrade is zo’n stad die ik als een bijzondere samenleving zie, met mensen met een eigen culturele achtergrond en een mooi verleden. De stad zit midden in een veranderingsproces en dat vergt moed, vertrouwen en vooral durf. Hiervoor sta ik. Samen met u, samen met zijn allen kunnen en moeten we de nieuwe toekomst ingaan. En wat daarbij telt is dat we iedereen meenemen in die veranderingen. Niemand hoeft aan de kant te staan. Dit is iets wat ik als CDA-er belangrijk vind en altijd wil uitdragen. En ik doe dat graag voor mijn stad want “Iech bin sjtoots op os Kirchroa”. Mijn beroepservaringen, mijn verenigingshart en mijn politieke ervaringen zet ik dan ook graag in bij mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Jos Bellen