Paul Hölsgens

Burgercommissielid Fractie

Nadat de toenmalige lijsttrekker Bert Bejas mij in 2017 voor het CDA Kerkrade benaderde, heb ik de smaak van de gemeentelijke politiek flink te pakken gekregen. Als burgercommissielid in de commissie Algemene Zaken en Middelen heb ik ervaring kunnen opdoen, veel geleerd, en mij kunnen inzetten voor de stad.

In de komende periode zet ik mij graag als Gemeenteraadslid in voor meer groen in en rond de Kerkraadse wijken en het bestrijden van zwerfaval en dumpingen. Samen met #2 Roger Hoofs heb ik al eerste stappen kunnen zetten om de schoolpleinen te vergroenen. Als voormalig docent en vader van 3 schoolgaande kinderen heeft onderwijs sowieso mijn speciale aandacht. Onze oudste kan voor de middelbare school niet in Kerkrade terecht. De jongste twee kunnen hopelijk straks in de eigen stad op het Martin Buber eigentijds en uitdagend voortgezet onderwijs genieten. Bij goed onderwijs hoort ook aandacht voor de (buur)talen. Ik maak me dan ook sterk voor het leren van Duits op de basisschool, samenwerking met scholen in Herzogenrath en Tweetalig Onderwijs Nederlands/Duits in onze stad.

(Grensoverschrijdende) samenwerking is de sleutel tot een krachtige stad, gelegen in het hart van de euregio. Door samen te werken met onze buren in Parkstad en onze Duitse buren kunnen kansen worden benut en uitdagingen aangegaan. Daar wil ik graag met uw steun mijn steentje aan bijdragen! 

Ruim twintig jaar geleden bracht de liefde mij vanuit het Sittardse naar Kerkrade, waar ik me inmiddels helemaal heem voel. Kirchroa is een stad met een eigen karakter, een stad om sjtoots op te zijn. Met mijn vrouw Kirsten en onze drie kinderen woon ik in de buurt van het prachtige Rolduc.

Sinds ik Kerkrade heb leren kennen, is de stad behoorlijk veranderd. In de afgelopen 4 jaar zijn er goede dingen gerealiseerd en in gang gezet. Ik zie een dynamische en trotse stad met nog steeds de nodige uitdagingen, maar ook met volop kansen. Deze vragen om samenwerking met onze Nederlandse én Duitse buurgemeenten.

Ik wil dat onze stad nog meer kan profiteren van de centrale ligging midden in de Euregio met een top technologische StädteRegion Aachen en een universiteit van wereldfaam om de hoek. Ik wil mij dan ook inzetten voor nog meer samenwerking met onze partners in de euregio en het verbeteren van de grensoverschrijdende infrastructuur en (arbeidsmarkt)mobiliteit. 

Vanuit mijn werk als project manager bij de Euregio Maas-Rijn in het Belgische Eupen en taleninstituut Euregio Language Services ervaar ik dagelijks het belang van een goede beheersing van het Duits. Ik ben een sterke voorstander van het uitbreiden van buurtaalonderwijs – liefst op alle Kerkraadse scholen – en stages in het buurland. 

Neem gerust contact met mij op als ideeën hebt om Kerkrade nog leuker en mooier te maken.