Roger Hoofs

Raadslid Fractie

Behoudens in en rond mijn studietijd heb ik altijd in Kerkrade gewoond, waarvan sinds begin jaren 90 in Eygelshoven. Als actief betrokken burger wilde ik niet langs de kant staan om op te merken wat allemaal verbeterd kan worden, maar mijzelf actief inzetten voor Kerkrade. Dat doe ik bij CDA Kerkrade omdat het CDA een brede maatschappelijk betrokken volkspartij is, die rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit als speerpunten heeft.

Voor de toekomst van Kerkrade is het van belang dat er besluiten worden genomen over alle voorkomende onderwerpen. Mijn persoonlijke inzet daarbij is dat die keuzes worden gemaakt met de nodige aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid voor de Kerkraadse inwoners. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn niet los te zien van bijvoorbeeld werkgelegenheid, zorg, sociale en culturele voorzieningen, beheer van openbare ruimte, enzovoort. Een goede balans hierin vind ik van groot belang voor de inwoners en de stad.

Mijn hart slaat voor het behoud en het verbeteren van de natuur en het milieu. Natuur en milieu dragen immers bij aan de leefbaarheid en het welbevinden in onze stad en zijn belangen die niet voor zichzelf op kunnen komen. En ook dat vind ik van groot belang, niet alleen voor onszelf maar meer nog voor onze kinderen en de daarop volgende generaties. Want keuzes van nu drukken vaak decennia lang een stempel op een gebied en haar bewoners.