12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het College gebruikgemaakt van een extern onderzoeksbureau dat het oude beleidsplan geëvalueerd heeft.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda.
Geschreven door Paul Boumans
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de belangrijkste onderwerpen.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
19-09-2019 - Het belangrijkste agendapunt in deze eerste commissievergadering na het zomerreces was de evaluatie van het gewijzigde afvalbeleid Rd4, inclusief de zwerfvuilproblematiek.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
14-09-2019 - Voor deze eerste vergadering na het zomerreces stonden twee inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Allereerst werd er gesproken over het beleidsplan Schulden en armoede dat vanaf 2020 in werking moet treden.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
10-09-2019 - Onze CDA-burgemeester Petra Dassen is tevens portefeuillehouder Veiligheid en dit item stond als enige agendapunt genoteerd voor de eerste vergadering na de zomervakantie van de commissie Algemene Zaken en Middelen.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
29-08-2019 - Het CDA Kerkrade houdt haar leden en andere geïnteresseerden periodiek graag op de hoogte over zaken die de partij aangaan middels een nieuwsbrief. Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief van augustus weer te geven of op te slaan. Nieuwsbrief CDA Kerkrade augustus 2019
Geschreven door Jo Plum
30-06-2019 - Op woensdag 26 juni 2019 vergaderde onze gemeenteraad over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was tevens de eerste vergadering van onze nieuwe burgemeester, Petra Dassen-Housen, en de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.  
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
19-06-2019 - Afgelopen dinsdag vond de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving voor het zomerreces plaats.   Tijdens deze vergadering werd er gesproken over de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.
Geschreven door Paul Boumans en Niklas Wiertz
14-06-2019 - Belangrijkste wapenfeit wellicht , onze voor het eerst officieel in de raadzaal aanwezige nieuwe (CDA) burgemeester Petra Dassen. Niet als raadsvoorzitter maar als portefeuillehouder,verantwoordelijk voor o.a. de Centrale Bezwaarschriften- en klachtencommissie.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens