23-12-2018 - Op woensdag 19 december 2018 is de Kerkraadse gemeenteraad samengekomen om te vergaderen over belangrijke onderwerpen die spelen binnen onze stad. Het was de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces.
Geschreven door
12-12-2018 - Donderdag 6 december vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats. CDA Kerkrade heeft daarin het College wederom opgeroepen de Omgevingswet op de agenda te plaatsen en wel in januari 2019.
Geschreven door
05-12-2018 - Naast een aantal akkoordstukken uit de commissies, werd op woensdag 28 november door de raad stevig gedebatteerd over een aantal belangrijke onderwerpen.   Zo werd er gesproken over het verzoek van Roda JC inzake de huur, de naamgeving en de exploitatie van het Parkstad Limburg Stadion. Omdat een vertegenwoordiger van de club in de commissie … Lees meer
Geschreven door

verslag commissie AZM 3-12-2018

05-12-2018 - Op de agenda stonden meerdere ontwerpbesluiten, een kennismaking met de Rekenkamercommissie en een toelichting over de stand van zaken bij Roda JC. Daarnaast ging het bij de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening om relatief kleine en veelal technische aanpassingen, die bovendien al door de vorige Raad waren vastgesteld. Dit onderwerp gaat dan ook als … Lees meer
Geschreven door
18-11-2018 - Afgelopen week vond de commissievergadering GEZ plaats, vanwege het grote aantal agendapunten verdeeld over twee avonden. De belangrijkste punten.
Geschreven door
16-11-2018 -   Van de vijf agendapunten voor de commissievergadering zijn twee punten zeker het vermelden waard. Er was een stevige discussie over de drie verzoeken van Roda JC Kerkrade: een huurverlaging van € 400.000 per jaar, het recht om het stadion op niet-wedstrijddagen te exploiteren en het recht om de naam van het stadion te  exploiteren. … Lees meer
Geschreven door
29-10-2018 - CDU-Bürgerdialog – burgers in gesprek met Städteregionsrat kandidaat Dr. Tim Grüttemeier Afgelopen maandag 22 oktober was een kleine afvaardiging van CDA Kerkrade in het Nell-Breuning-Haus te Herzogenrath aanwezig bij de CDU-Bürgerdialog. Burgers van Herzogenrath stelden vragen aan Tim Grüttemeier, waarbij goede, inhoudelijke discussies ontstonden.
Geschreven door
15-10-2018 - Afgelopen woensdag vond de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken plaats.   Allereerst kwam tijdens de vergadering de verkoop van het gebouw Lambertistraat 10A aan het Nederlandse Rode Kruis aan bod. Het Nederlandse Rode Kruis is in Kerkrade momenteel gevestigd aan de Hoofdstraat 24B. Deze locatie is echter te klein geworden. Daarom wil de organisatie graag … Lees meer
Geschreven door
10-10-2018 - Commissie Burgers en Samenleving (B&S) van 9 oktober 2018   Afgelopen dinsdag vond de commissievergadering Burgers en Samenleving plaats waarbij een drietal inhoudelijke punten op de agenda stonden: de pilot Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ Jeugdhulp, een presentatie over de stand van zaken binnen het Sociaal Domein en de toekomst van Pietershof.
Geschreven door
27-09-2018 - Raadsvergadering van 26 september 2018.   Na de drie commissievergaderingen AZM, B&S en GEZ, was het woensdag 26 september de beurt aan de overkoepelende Raadvergadering om na een lang zomerreces weer van start te gaan. De commissies had hun werk goed gedaan; er resteerden slechts een tweetal serieuze bespreekstukken.
Geschreven door