02-12-2019 - Onze wethouder Bert Bejas was vanmiddag in Brussel bij Jeroen Lenaerts voor gesprekken c.q. lobbyen voor Europese subsidie met name voor het project Super Local in bleijerheide.
Geschreven door Sven Oligschläger
23-11-2019 - Afgelopen donderdag werd Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+. Anne Marie Fischer-Otten wordt de nieuwe penningmeester. Hartelijk dank aan Catharina Scholtens en Ruud Sluijsmans voor hun voortreffelijk werk en inzet voor Eurode! Foto: Paul en burgemeester Von den Driesch
Geschreven door Sven Oligschläger
19-11-2019 - Er is o.a. gesproken over de financiële situatie in het sociaal domein. Zoals al vaker benoemd, staat het sociaal domein, en met name de financiering, in Nederland, en zeker ook in Kerkrade, sinds de decentralisatie van dit beleidsveld onder zware druk. Tijdens de toelichting werd echter aangegeven dat de  Kerkraadse reserve sociaal domein er nu … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
18-11-2019 - Er werd o.a. gesproken over de Campus en de stand van zaken rond het herstelplan van dit gebouw, in december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn in volle gang en in april 2020 moet het gebouw weer volledig in gebruik genomen kunnen worden. De Campus zal dan een combinatie van maatschappelijke, semi commerciële … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
31-10-2019 - De vergadering op de dinsdag stond volledig in het teken van de herontwikkeling van Center Court Kerkrade.
Geschreven door Jos Bellen
30-10-2019 - Vandaag vonden de Algemene Beschouwingen plaats waarin de gemeenteraad haar oordeel velt over de door het college opgestelde begroting voor 2020. Onderstaand de reactie van onze fractievoorzitter op deze begroting.
Geschreven door Paul Boumans
29-10-2019 - Op dinsdag 29 oktober stemde de gemeenteraad van Kerkrade in met de ontwikkeling van Center Court Kerkrade. Onze fractievoorzitter Paul Boumans zei er het volgende over:
Geschreven door Paul Boumans
12-10-2019 - Tijdens deze vergadering stond enkel het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023, op de agenda. Voor het opstellen van dit beleidsplan heeft het College gebruikgemaakt van een extern onderzoeksbureau dat het oude beleidsplan geëvalueerd heeft.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
11-10-2019 - Twee nieuwe bestemmingsplannen, Bedrijventerrein Willem Sophia en Holzkuil, en de invoering van de Omgevingswet stonden op de agenda.
Geschreven door Paul Boumans
08-10-2019 - Tijdens deze vergadering vormde de presentatie van Jan Willemsen, directeur BsGW (=Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap), en de notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de belangrijkste onderwerpen.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens