04-02-2020 - Uit de eerste commissievergadering AZM in 2020 zijn slechts twee agendapunten noemenswaardig.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
27-01-2020 - Getroffen vernamen we dat ons belangrijk en zeer gewaardeerd CDA-lid Nettie Engels-Goebbels is overleden. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor het CDA Kerkrade op het politieke vlak. We zullen haar missen en nooit vergeten. We nemen afscheid van Nettie tijdens de plechtige uitvaartdienst op vrijdag 31 januari a.s. om 11.00u in de Lambertuskerk Kerkrade-Centrum
Geschreven door Jo Plum
01-01-2020 - Het CDA Kerkrade wenst u allen het beste voor 2020!
Geschreven door Sven Oligschläger
12-12-2019 -     Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over de nieuwe verordening  maatschappelijke ondersteuning voor 2020. De verordening is aangepast vanwege wetswijzigingen en jurisprudentie. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige verordening is de invoering van het abonnementstarief bij de WMO van 19 euro per maand.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
12-12-2019 - In de laatste commissievergadering B&S stonden twee onderwerpen geagendeerd, Eenzaamheid en de exploitatie van het Westhoes.
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein
12-12-2019 - Tijdens deze vergadering werd o.a. gesproken over het Integraal Waterplan en het Watertakenplan Kerkrade 2020–2024. In deze beleidsplannen is door de gemeente Kerkrade in Parkstadverband samengewerkt met alle waterketenpartners om ervoor te zorgen dat water nu en voor de volgende generaties beschikbaar en betaalbaar blijft. In de plannen wordt invulling gegeven aan de zorgplicht van … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Roger Hoofs
08-12-2019 - Voorafgaand aan de commissie brachten wij een(vrijwillig) bezoek aan het politiebureau van Kerkrade waar we een blik achter de schermen van het politiewerk kregen. Dit heeft onze waardering voor het werk van de mannen en vrouwen die er voor onze veiligheid zijn nog eens extra vergroot.
Geschreven door Paul Boumans en Paul Hölsgens
02-12-2019 - Onze wethouder Bert Bejas was vanmiddag in Brussel bij Jeroen Lenaerts voor gesprekken c.q. lobbyen voor Europese subsidie met name voor het project Super Local in bleijerheide.
Geschreven door Sven Oligschläger
23-11-2019 - Afgelopen donderdag werd Paul Hölsgens in het stadhuis van Herzogenrath voorgesteld als de nieuwe voorzitter en secretaris van de stichting Eurode 2000+. Anne Marie Fischer-Otten wordt de nieuwe penningmeester. Hartelijk dank aan Catharina Scholtens en Ruud Sluijsmans voor hun voortreffelijk werk en inzet voor Eurode! Foto: Paul en burgemeester Von den Driesch
Geschreven door Sven Oligschläger
19-11-2019 - Er is o.a. gesproken over de financiële situatie in het sociaal domein. Zoals al vaker benoemd, staat het sociaal domein, en met name de financiering, in Nederland, en zeker ook in Kerkrade, sinds de decentralisatie van dit beleidsveld onder zware druk. Tijdens de toelichting werd echter aangegeven dat de  Kerkraadse reserve sociaal domein er nu … Lees meer
Geschreven door Niklas Wiertz en Git van Leeuwenstein